საუნჯე


Page_30-saunje1.jpg
23 viewsსურ.31. მაღარო N1; გვირაბი 1/2-ის ჩრდილოეთის გაგრძელება. აღმოსავლეთის პროფილში აღმოჩენილი ირმის რქის იარაღი (ფოტო პ.ტომასი).
Page_30-saunje2.jpg
სურ.32. საყდრისის მიწისქვეშა N1 მაღაროში აღმოჩენილი ძვლის სამთო იარაღები (ტ.რაბზილბერი).23 views
Page_31-saunje1.jpg
სურ.33. მაღარო 1/3 –ის ჯიბე, სადაც ქვის დიდი უროების საწყობი იქნა აღმოჩენილი (ფოტო. პ.ტომასი).19 views
Page_31-saunje2.jpg
17 viewsსურ.34. მაღარო N2. აქ გვირაბები ერთმანეთის თავზეა განლაგებული. ქვედა გვირაბში
აღმოჩნდა უხმარი დიდი უროების საწყობი (ფოტო ტ.შტოლნერი).
Page_32-saunje.jpg
სურ.36. საყდრისში აღმოჩენილი ქვის უროების კლასიფიკაცია.22 views
Page_33-saunje1.jpg
სურ.37. საყდრისის ოქროს მადნის გადასამუშავებელი ქვის იარაღების კლასიფიკაცია.21 views
Page_33-saunje2.jpg
სურ.38. საყდრისის საფხვნელი და გასამდიდრებელი ქვის იარაღების კლასიფიკაცია.22 views
Page_38-saunje.jpg
სურ.1. – უძველესი სამთო ძეგლების რუკა სამხრეთ კავკასიაში.20 views
Page_38-saunje2.jpg
სურ.4. - 2007 წლის დაზვერვების შედეგად დადასტურებული ძეგლები მაშავერას ხეობაში.19 views
Page_39-saunje.jpg
სურ.9. - საყდრისი უძველესი ოქროს მაღაროების A და B შესასვლელების წინამდებარე მოედნები (ჯ.გარნერი, გ.შტეფენსი, ტ.შტოლნერი).18 views
Page_39-saunje2222.jpg
26 viewsსურ.6. - საყდრისის „ყაჩაღიანის” აეროფოტო. ადრებრინჯაოს ხანის ოქროს გამონამუშევრები და გეოლოგიური საძიებო სამუშაოების დროს გაყვანილი თანამედროვე გზები (ფოტო ირ.ღამბაშიძე).
Page_40-saunje.jpg
სურ.7. - საყდრისი. უძველესი გამონამუშევრების საერთო გეგმა (ა. ჰორნშუ, გ. შტეფენსი)18 views
232 files on 20 page(s) 8